100% Complete

Feribot uçak biletleri ve Pasaport İşlemleri


YEŞİL PASAPORT

Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Önemli Not: Yunan makamlarından alınan son bilgiye istinaden, 28 07 2010 tarihi, itibariyle Yeşil pasaportu olan Türk vatandaşları Yunanistan'a vizesiz seyahat edebileceklerdir. Lacivert pasaportu olan vatandaşlarımız için henüz vizesiz uygulama sözkonusu değildir.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ

Umuma Mahsus Pasaportlar :

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Hususi Pasaportlar :

Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.

Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Hizmet Pasaportları :

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Diplomatik Pasaportlar :

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.
 


 

Pasaport İşlemleri ve vize İşlemleri


Kapıda Vize Uygulaması 2016

Turizm sezonun açılmasıyla birlikte, turizm endeksli geliri arttırabilmek adına Yunanistan’ın Ege Adaları için uyguladığı özel bir vize uygulamasıdır. 10 Nisan 2016 tarihinde başlayan kapıda vize uygulaması 31 Ekim 2016 tarihinde sona erecektir.

Vize uygulama süresi maksimum 15 gün tek girişli olacaktır. Uygulama şimdilik sadece T.C vatandaşları ile Rusya, Ukrayna ve Belarus vatandaşlarını kapsayacaktır. Kapıda Vize Uygulamasından Faydalanabilmek İçin;

 • Planlanan seyahat süresinden 5 (BEŞ) iş günü önce aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz olarak hazırlanıp teslim edilmesi ve başvurunun yapılması gerekmektedir.

 • İSTENEN EVRAKLAR: (LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ, EVRAKTA EKSİK YA DA YANLIŞ YAPILMASI DURUMUNDA YUNAN MAKAMLARINCA KABUL GÖRMEYEBİLMEKTEDİR.)
   
 • Pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi, (Pasaport geçerlilik süresi minimum altı aydan az olmamalı)
 • Eski pasaport ise geçerlilik tarihini gösteren sayfanın fotokopisi. Önceden vize alınmış ise, vizeli sayfaların fotokopisi.
 • Banka hesap cüzdan fotokopisi ( Hesapta en az 2.000 TL olması gerekli )
 • Gidiş /Dönüş feribot bileti
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Yunanistan vizesi için başvuru formu ( mail adresinize yollayacağız )
 • Otel rezervasyonu (Konfirmeli)

 • Otel rezervasyonu, otelin adı, otelin adresi, otelin iletişim bilgileri gereklidir.
   
 • Otel dışında bir yerde konaklanacaksa, yanında konaklayacağınız kişinin ev adresi ve iletişim bilgileri gereklidir. Yanında konaklayacağınız kişi tarafından sizin adınıza düzenlenmiş davetiye ilave edilmelidir.
  Hizmetleri bizden satın aldığınızda sizler için tüm işlemleri takip ediyor ve yerine getiriyoruz. Gerekli evraklar tamamlandığında sizlere vereceğimiz adrese yollayarak işlemleri başlatıyorsunuz.

 • NOT: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları eğer pasaportlarında Kuzey Kıbrıs Girişi Damgası mevcut ise Yunanistan Hükümetinin uyguladığı politik sebeplerden dolayı Yunan Adaları’na giriş yapamayacaklardır.
    Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
   
 • Başvuru formu bilgisayar ortamında ve büyük harflerle doldurulacaktır.
 • Kesinlikle Türkçe karakterler kullanılmayacaktır.(ç,ğ,i,ö,ş,ü)
 • Türkiye yerine TURKEY yazılacaktır.
 • Yunanistan yerine GREECE yazılacaktır.
 • Vatandaşlık bölümüne TURKISH yazılacak (tc – tr – türkiye – türk v.s. olmayacak)
 • Meslek ve/veya sahibi olduğu iş unvanı İngilizce yazılacaktır.
 • Mesleği ev hanımı olanlar İngilizce olarak (The rental income from the living) yazacaklardır.
    Midilli Adası İçin:
    Vize Ücreti : 55 Euro
  ( Vize ücreti 0-6 yaş ücretsizdir – 7-12 yaş çocuklar 20 €)